Prezentacje

W trakcie Forum planowane są wystąpienia uczniów zarówno w formie komunikatów ustnych jak i plakatów. Ponadto przewidujemy wykłady plenarne.

Ze względów organizacyjnych, z jednego okręgu można zgłosić tylko jeden komunikat ustny i maksymalnie 10 plakatów.

Komunikaty i plakaty powinny przedstawiać najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego znaczenia, zagadnienia z historii chemii lub prezentować wyniki badań prowadzonych przez uczniów.

Streszczenia wykładów plenarnych, komunikatów oraz plakatów uczniowskich oraz opisy warsztatów zostaną zamieszczone w materiałach Forum. Przed przesłaniem streszczeń do organizatorów, każdy z nauczycieli-opiekunów dokonuje wstępnej oceny ich poprawności merytorycznej i formalnej.

Szablon streszczenia komunikatów ustnych i plakatów uczniowskich: abstrakt1.doc

Streszczenia wykładów plenarnych, komunikatów oraz plakatów uczniowskich należy przesłać do dnia 30 czerwca 2013 r. na adres email: marcin.sobczyk@chem.uni.wroc.pl

 

Więcej informacji o przygotowaniu prezentacji oraz listy zgłoszonych prezentacji:

Wykłady plenarne

Komunikaty ustne

Plakaty