Kontakt

dr Mariola Kuczer

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel. 71-3757151

fmch@chem.uni.wroc.pl

Wydział Chemii