Informacje praktyczne

Biuro Forum:

Biuro i rejestracja uczestników mieścić się będą na Wydziale Chemii UWr i będą czynne od godz. 12:00 we czwartek 12.09.2013 do kolacji w tym dniu.

Organizatorzy zapewniają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących. Uczestnicy Forum pokrywają jedynie koszt podróży.

Zakwaterowanie:

Nauczyciele i uczniowie biorący udział w Forum będą zakwaterowani w Domu Studenckim "Dwudziestolatka":
ul. Piastowska 1, 50-359 Wrocław
tel. +48 71 328 15 38, +48 71 328 11 29, +48 71 328 50 31, +48 71 328 50 32
fax +48 71 328 15 38
dwudziestolatka@ds.uni.wroc.pl

Proponujemy, by uczniowie i opiekunowie przyjeżdzający na Forum udali się bezpośrednio po przyjeździe do Wrocławia najpierw do D.S. XX-latka w celu zakwaterowania, a dopiero później na Wydział Chemii UWr w celu rejestracji na Forum.

Wyżywienie:

Wszystkie posiłki wydawane będą na Wydziale Chemii UWr w godzinach podanych w Programie 

Strój:

Program Forum przewiduje wspólne wyjście dla wszystkich uczestników na przedstawienie do Opery Wrocławskiej. Prosimy o zabranie ze sobą na tę okazję odpowiednio odświętnych strojów.

Na warsztatach warto mieć ze sobą własny fartuch laboratoryjny (bawełniany, odpowiednio długi).

Na warsztaty taneczne z Zespołem Tańca Dawnego UWr należy przynieść wygodne obuwie zmienne (zajęcia te odbywać się będą w sali gimnastycznej), warto też być ubranym w nieco bardziej "balowy" strój. 

EChemTest

Uczestnicy Forum Młodych Chemików w trakcie trwania konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w Europejskim Konkursie EChemTest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zwiedzanie miasta

Zwiedzanie Wrocławia będzie się odbywało w grupach z przewodnikiem. Grupy wyruszają spod Wydziału Chemii UWr we czwartek 12.09. o godzinie 16:00.

Konto bankowe:

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
BZ WBK S.A. 4 O/WROCŁAW
ul. Kuźnicza 17/19
50-950 Wrocław
191090 2503 0000 0001 1010 3056
z adnotacją: Konf.19N/2013/ III Forum Młodych Chemików

Lokalizacja Forum

Wydział Chemii UWr.
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

Dojazd z Dworca Głownego PKP i Dworca Autobusowego:
Tramwajem 0L lub 2 (przystanek przed Dworcem PKP), autobusami 145 lub 146.
zobacz tutaj