EChemTest

Europejski Konkurs EChemTest

Miło nam zakomunikować, iż uczestnicy III Forum Młodych Chemików  i Dolnośląskich Spotkań Młodych Chemików w trakcie trwania konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w Europejskim Konkursie EChemTest dla uczniów szkół ponadpodstawowych

EChemTest jest elektronicznym testem rozwijanym przez European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA, Stowarzyszenie Europejskich Tematycznych Sieci Chemicznych), organizację skupiającą ponad 120 jednostek szkolnictwa wyższego kształcących chemików w całej Europie. Testy EChemTest mają na celu sprawdzanie wiedzy i umiejętności w zakresie chemii na różnych poziomach trudności (odpowiadających poziomowi szkoły średniej, studiów licencjackich i magisterskich). EChemTest wykorzystywany jest w Europie, a także poza jej granicami.

Europejski Konkurs EChemTest adresowany jest do uczniów na poziomie liceum
i technikum. Konkurs organizowany jest po raz trzeci.

Konkurs obejmie dwa etapy:

  • etap krajowy, odbywający się w każdym z krajów uczestniczących;
  • finał europejski, który odbędzie się wiosną 2014 r. na dorocznej konferencji ECTNA (Madryt, Hiszpania).

Do finału zakwalifikowani zostaną zwycięzcy etapów krajowych (jedna osoba), 
a koszty uczestnictwa (pobytu) zostaną pokryte przez organizatorów.

Etap krajowy w Polsce organizowany jest przez centrum testowe EChemTest działające na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ul. R. Ingardena 3). W roku 2013/14 etap krajowy konkursu odbywać się będzie w sposób „ciągły”, tzn. w kilku terminach od września do końca stycznia 2014 r.

Dla uczestników III Forum Młodych Chemików Dolnośląskich Spotkań Młodych Chemikówzorganizowana zostanie specjalna sesja konkursowa.

Ostateczne wyniki etapu krajowego ogłoszone zostaną po zakończeniu wszystkich sesji konkursowych, w lutym 2014.

Wszyscy uczestnicy konkursu rozwiążą test Chemia Ogólna 1 (w języku polskim), a osoby które uzyskały największą ilość punktów – test Chemia Ogólna 2 (również w języku polskim). Czas przewidywany na rozwiązanie każdego z testów wynosi 60 minut.

Zachęcamy do licznego udziału w etapie krajowym konkursu!

 

Najlepsze wyniki spośród uczestników Forum biorących udział w konkursie EChemTest osiągnęli:

zwyciezcy EchemTest.jpg

 

Oficjalna strona EChemTest