Informacje ogólne

W "Galerii" można obejrzeć zdjęcia oraz filmy z Forum.

W menu "Prezentacje" podane zostały nazwiska osób, które zostały wyróżnione w konkursie na najlepszy komunikat ustny lub plakat.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za liczny udział w III Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików. Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących komunikatów i plakatów oraz uczestniczyć w dyskusjach. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia zdobyte przez Państwa w czasie Forum będą cenne i pożyteczne.

Komitet Organizacyjny

III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

Chemiczne horyzonty

Wrocław, 12-15.09.2013

Szanowni Państwo,

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, kontynuując inicjatywę podjętą w 2011 roku przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne, organizuje we Wrocławiu w dniach 12-15.09.2013 III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem „Chemiczne horyzonty”. Celem spotkania jest propagowanie chemii jako dyscypliny naukowej, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz integrowanie środowiska edukacyjnego.

W trakcie obrad planowane są wystąpienia uczniów zarówno w formie komunikatów ustnych jak i plakatów. Ponadto przewidujemy wykłady plenarne, pokazy ciekawych doświadczeń oraz imprezy kulturalne.

Rekrutacja uczniów i nauczycieli reprezentujących poszczególne regiony Polski przeprowadzona będzie za pośrednictwem Komitetów Okręgowych Olimpiady Chemicznej.

Z każdego okręgu planujemy udział 10 uczniów z obecnych klas 1 i 2 szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych chemią oraz 2 opiekunów.

Ze względów organizacyjnych, z jednego okręgu można zgłosić jeden komunikat ustny i maksymalnie 10 plakatów.

Komunikaty i plakaty mogą przedstawiać najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego znaczenia, zagadnienia z historii chemii lub prezentować wyniki badań prowadzonych przez uczniów.

Streszczenia wykładów plenarnych, komunikatów oraz plakatów uczniowskich zostaną zamieszczone w materiałach Forum. Przed przesłaniem do organizatorów streszczeń każdy z nauczycieli-opiekunów dokonuje wstępnej oceny ich poprawności merytorycznej i formalnej.IMG_0606a.jpg

Miło nam zakomunikować, iż uczestnicy III Forum Młodych Chemików i Dolnośląskich Spotkań Młodych Chemików w trakcie trwania konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w Europejskim Konkursie EChemTest dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Organizatorzy zapewniają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących. Uczestnicy Forum pokrywają jedynie koszt podróży.

Udział w Forum Młodych Chemików pozwala uczniom na prezentację własnych projektów, poznanie najnowszych osiągnięć chemii i nauk pokrewnych, zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów badawczych i udział w eksperymentach. Jest to także okazja do spotkania innych pasjonatów chemii i zapoznania się z ofertą studiów, prowadzonych przez Uczelnie uczestniczące w Forum

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików we Wrocławiu.

 Dziekan Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Anna Trzeciak